This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Burse de studiu

 

Burse de studiu

BURSE DE STUDIU OFERITE DE GUVERNUL ITALIAN A.A.2022/2023

A fost publicat pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it Regulamentul referitor la bursele de studio oferite de Guvernul Italiei destinate studenților străini, pentru anul universitar 2022/2023. Termenul limită până la care se pot prezenta cererile a fost prelungit până în data de 9 iunie 2022, ora 14.00 (ora Italiei).


**************


ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA.
OFERTĂ DE BURSE DE STUDIU MAECI PENTRU A.A. 2021-2022.

Burse de studiu pentru Cursuri de perfecționare în canto liric.

Pentru frecventarea de Cursuri de perfecționare în canto liric, MAECI va putea oferi un număr maxim de 10 burse de studiu de câte 9 luni. Bursele vor începe de la 1 ianuarie 2022, iar suma lunară acordată este de 900,00 €.
Cei interesați pot citi anunțul, a cărui scadență este 12 mai 2021, și-și vor putea trimite candidaturile pe site-ul Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, accesând pagina https://www.accademialascala.it/en/music/opera-singers/

Burse de studiu pentru Master în Performing Arts Management.

MAECI prevede acordarea unui număr maxim de 9 burse pentru frecventarea Masterului în "Performing Arts Management", care are ca obiectiv formarea de profesioniști de înalt nivel cu competențe în domeniul managerial și economic specifice pentru lumea spectacolului live.
Anunțul este valabil până la data de 16 septembrie 2021 pentru candidații din țări extra UE și până la data de 1 octombrie 2021 pentru candidații din țări UE. Bursele de studiu vor avea o durată de 6 luni începând cu data de 1 ianuarie 2022, iar suma lunară acordată va fi de 900,00 €.
Și în acest caz, persoanele interesate pot citi anunțul și-și pot trimite candidaturile accesând site-ul internet al Academiei: https://www.accademialascala.it/en/management-courses/master-performing-arts/

N.B. Atât bursierii de la master, cât și cei de la cursul de prefecționare în canto liric trebuie să-și stipuleze pe cont propriu o poliță de asigurare împotriva bolilor și accidentelor.

 

**************

 

Două burse de studiu la MILANO FASHION INSTITUTE
Milano Fashion Institute pune la dispoziție două burse de studiu în valoare de 7.950,00 euro fiecare, reprezentând jumătate din costul masteratelor de gradul I în Fashion Direction e Lifestyle Management, destinate tinerilor absolvenți de facultate cu naționalitate română sau cu naționalitate italiană domiciliați în România, care sunt interesați să urmeze studiile masteratelor menționate mai sus. Condițiile, anunțul și informații detaliate sunt disponibile online: https://www.milanofashioninstitute.com/en/scholarships/

 

**************

 

CÂȘTIGĂTORII BURSELOR DE STUDIU OFERITE DE GUVERNUL ITALIAN PENTRU ROMÂNIA ÎN A.A. 2020-21 (PRELUNGIRI)
CÂȘTIGĂTORII burselor de studiu de 9 luni:
1. KUSCVAN ZSOLT Levente
2. MARJI Caterin

București, 20 octombrie 2020

 

**************Ofertă de burse de studiu
acordate de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale din Italia pentru anul universitar 2020-2021 la două cursuri gestionate de Accademia d'Arti și Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala:
1. Curs de perfecționare în canto de operă (8 burse de studiu) pentru studenți eminenți din a.a. 2019-2020
2. Curs de master în "Managementul artelor spectacolului" (9 burse). Scadența pentru participarea cetățenilor europeni este 28 septembrie 2020.
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați linkul: https://www.accademialascala.it/wp-content/uploads/2020/09/maeci-borse.pdf

 

**************


Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a încheiat acorduri bilaterale şi multilaterale cu alte ţări, în cadrul cărora a fost stabilit numărul de burse de studiu oferite de către Italia cetăţenilor străini percum şi numărul de burse de studiu oferite cetăţenilor italieni de către respectivele ţări.
Legislaţia care reglementează acest domeniu poate fi consultată pe site-ul oficial al Ministerului italian al Afacerilor Externe:
Burse de studiu pentru cetăţenii străini și cetățenii italieni domiciliaţi în străinătate (IRE)

 **************

 

ACCADEMIA D’ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA. OFFERTA DI BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER L’A.A. 2019-2020

Si offrono 11 borse di studio di nove mesi ciascuna a giovani cantanti lirici stranieri che che supereranno le prove di selezione per la frequenza del corso di perfezionamento in canto lirico organizzato dall’Accademia. Le borse decorrono dal 1° gennaio 2020 e il borsellino mensile ammonta a 900,00 €. Nel sito web dell’Accademia è imminente la pubblicazione del bando; sara’ possibile candidarsi dal 4 settembre p.v. fino all’11 ottobre p.v.

Si offrono altre 5 borse di studio per la frequenza del Master in “Performing Arts Management”, il cui bando restera’ aperto fino al 4 settembre p.v. per i candidati di Paesi extra UE e fino all’1° ottobre p.v. per candidati di Paesi UE. Il 1 ottobre è la data entro la quale e’ possibile fare richiesta della borsa di studio offerta dal MAECI. Le 5 borse di studio avranno durata di 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e un borsellino mensile di 900,00 €.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala alla pagina: https://www.accademialascala.it/news/guida-iscrizione-selezioni/. Sullo stesso sito gli interessati potranno presentare la propria candidatura.


60