This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Institutul

 

Institutul

Prezente în marile oraşe de pe cinci continente, cele 83 de Institute de Cultură ale Italiei reprezintă locul de întâlnire ideal al intelectualilor, artiştilor şi al altor operatori culturali, dar şi al simplilor cetăţeni, italieni sau străini, care vor să stabilească sau să menţină contactul cu Italia. 

Institutul Italian de Cultură devine astfel un punct de referinţă esenţial pentru comunităţile italiene din străinătate, nu numai ca sursă de informaţii la zi cu privire la realităţile italiene, dar şi ca centru propulsor al iniţiativelor şi al activităţilor culturale, datorită unei cereri tot mai mari de cultură italiană venită din toate colţurile lumii.

Ca element de sprijin al activităţii Ambasadelor şi Consulatelor, Institutele de Cultură ale Italiei realizează, cu instrumentele cele mai potrivite, promovarea imaginii Italiei ca centru de producere, conservare şi răspândire culturală de la perioada clasică până în zilele noastre. Pe lângă organizarea de manifestări culturale în diverse domenii (artă, muzică, cinema, teatru, dans, modă, design, fotografie, literatură, edituri), Institutul Italian de Cultură:

    • oferă posibilitatea cunoaşterii limbii şi culturii italiene, prin intermediul unor cursuri pe care le organizează, al bibliotecii şi al ofertei de material didactic;
    • creează contactele şi premisele pentru facilitarea integrării operatorilor italieni în procesele de schimb şi de creaţie culturală la nivel internaţional;
    • furnizează informaţii şi suport logistic operatorilor culturali publici şi privaţi italieni şi străini;
    • susţine iniţiative menite să favorizeze dialogul intercultural bazat pe principiile democraţiei şi solidarităţii internaţionale. 

 


33