This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Examene de Certificare

 

Examene de Certificare

Certificarea cunoaşterii limbii italiene ca limbă străină

Certificatele de Italiană sunt documente de studiu care atestă gradul de competenţă comunicativă în italiană ca limbă străină.  Acestea se adresează cetăţenilor străini, cetăţenilor italieni domiciliaţi în străinătate (descendenţi ai emigranţilor italieni), precum şi emigranţilor străini în Italia.

Pentru a susţine aceste examene, candidatul nu este condiţionat de prezentarea altor documente de studiu. 

Pentru organizarea acestor examene în străinătate în sediile Institutelor Italiene de Cultură, Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a încheiat convenţii cu următoarele instituţii de învăţământ: 

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Università per Stranieri di Siena (CILS)
Università degli Studi Roma Tre (IT - ele.IT)
Società Dante Alighieri (PLIDA)

Corespondenţa nivelelor de certificare cu cele stabilite prin Cadrul Comun European de Referinţă

  Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
NIVEL C2
Excelenţă
CELI 5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
NIVEL C1
Fluenţă
CELI 4 CILS Tre-C1 ------ PLIDA C1          
NIVEL B2
Progres
CELI 3* CILS Due B2 ------ PLIDA B2
NIVEL B1
Bază
CELI 2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
NIVEL A2
Supravieţuire
CELI 1 CILS A2 ------ PLIDA A2
NIVEL A1
Contact
CELI 1 CILS A1 ------ PLIDA A1


* Obținerea certificatului CELI 3 sau superior este echivalent cu examenul de limbă italiană pentru înscrierea la universitățile din Italia.


12