This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

De ce să înveţi italiana

 

De ce să înveţi italiana

În fiecare an, peste o jumătate de milion de studenţi din toată lumea frecventează cursuri de limbă italiană în afara graniţelor Italiei.

De ce o fac?

Italiana este o limbă a culturii. Cunoaşterea ei permite accesul la un patrimoniu literar de importanţă fundamentală pentru istoria Europei, la texte literare şi ştiinţifice de valoare, la o vastă producţie teatrală, muzicală, de operă, cinematografică şi de televiziune în limba italiană. 

Italiana este limbă de studiu.  Nenumăraţi studenţi decid să frecventeze şcolile, universităţile, academiile şi bibliotecile noastre.

Italiana este o limbă necesară pe piaţa muncii. Manageri, investitori, tehnicieni, muncitori, intră în contact cu mediul italian din domeniul industriei, al artizanatului şi al serviciilor care depăşesc graniţele Italiei. 

Şi nu în ultimul rând, cunoscând limba italiană, o vizită în Italia şi contactul cu poporul italian devin o adevărată plăcere. 


11